loader

Special Thanks

We want to give a Special Thanks to Marvel and Capcom for creating the greatest fighting game of all time. Thank You to the Development Team and Backbone Entertainment/Digital Eclipse for remastering Marvel Vs Capcom 2.

 

Marvel Vs Capcom 2 Development Team

105 people (91 developers, 14 thanks)

Credits

Planner Tatsuya Nakae, Katsuhiro Eguchi, Buruma, Ryota Suzuki, Shinichiro Obata, Hidetoshi Ishizawa
Programmer Motsu, Teruaki Hirokado, Manabu Kawase (Kaw-Tld), Makoto Kadono (Silver Kadonts), Yuichi Yamamura (You!), Nobuaki Minomiya (Minomiya), Yuko Kawamura, Akihiro Yokoyama, Shinichirō Yamazaki (Hyper Shinchan), Yukio Nishimura (Nishi), Reiko Toh, Ittetsu, Dice-k, Soji Seta, Seiji Okada (Cham), Hisashi Kuramoto, Tae Komatsu (Komuu), Mikky
Title Design Shoei Okano (Shoei)
Illustrations Crmk
Instruction Card Design Shinichiro Sakomizu (Sakomizu), Yumiko Uchida
Object Design Makoto Ishii, Akemi Kurihara, F, Mizue Morimoto (Mizupyon), Mizuho Kageyama (Mizuho), Hitoshi Igarashi (Igarashi), Masaru Nishimura, Hideya Takada, Rin Boku, Tagarin, Masatsugu Sato, Daichi Hirano, Yuji Imamura (Imamura), Hiroshi Shibaki, Tomohiko Ohsumi, Seiji Yano (Yano), Michiru Akizuki, Izumi Noda, Hiroaki Minobe, Takenori Kimoto (Kimo Kimo), Takashi Hayashi (Ball Boy), Atsushi Iwasaki, Miwa Sakaguchi, Yoshinori Yamamoto, Kaeru Nagashima (Kaeru), Hiro, Yoshihiko Akita
Effect Design Sagat, Takep, R
Scroll Design Shinya Kuwashima (Sawatch), Takashi Fujiwara, Yuki Kyotani, Yoko Fukumoto, Yusuke Saiwai, Makoto Tanaka, Chika Iwai, Kenji Kushiro
Music Compose Tetsuya Shibata, Mitsuhiko Takano
Sound Design Satoshi Ise, Masayuki Endo
Recording Engineer Kazuya Takimoto
Network Shinichi Ueyama (Shin.), Net Man, Ichiro Yunde, Mineyuki Noda, Hideaki Itsuno
Special Thanks Takuya Shiraiwa, Miki Takano, Steve Lee, Ten Little Kobun, Bas, Daisuke Amemiya, H. Miyashita, Ozzy, Tomoya Maekawa
Producer Yoshihiro Sudou
General Producer Noritaka Funamizu
Executive Producer Yoshiki Okamoto

Credits (US Manual)

Manual Design Hanshaw Ink & Image
Marketing Todd Thorson, Sean Mylett, Robert Johnson
Creative Services Jennifer Deauville, Marion Clifford
Package Design Michiko Morita Wang, Jamie Gibson
Translation Masayuki Fukumoto
PR Melinda Mongelluzzo, Matt Atwood, Carrie Megenity
Special Thanks to Tom Shiraiwa, Miki Takano, Bill Gardner, Robert Lindsey, Neal Robison, Mark Galarneau